Komisja Europejska wszczęła śledztwo w sprawie zapachowego kartelu

Czarne chmury zebrały się nad branżą zapachową. Czterej najwięksi światowi dostawcy zapachów i składników do produkcji zapachowych środków higieny osobistej i są podejrzewani o w uczestnictwo w zmowie. Jej celem miało być łamanie zasad uczciwej konkurencji i nielegalna monopolizacja rynku.

Reklama

Mowa tu o szwajcarskim gigancie Givaudan SA, niemieckiej firmie Symerise AG oraz dwóch amerykańskich spółkach Firmenich International SA oraz International Flavours & Fragrances Inc. Na początku marca przedstawiciele Komisji Europejskiej przeprowadzili szereg niezapowiedzianych inspekcji w siedzibach każdej z tych firm, by znaleźć dowody na nielegalną zmowę.

W ścisłej współpracy z KE swoje śledztwo wszczęły także brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków, Urząd Antymonopolowy amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości oraz szwajcarska Komisja ds. Konkurencji. Każda z wymienionych wyżej firm wydała także oświadczenie, w którym potwierdziła, że jest przedmiotem międzynarodowego śledztwa. 

– Firmenich, największa na świecie prywatna firma produkująca perfumy i zapachy, potwierdza, że ​​7 marca 2023 r. instytucje ds. konkurencji przeprowadziły niezapowiedziane kontrole w biurach firmy we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – czytamy w oświadczeniu spółki.

Przedstawiciele Firmenich zapewnili ponadto, że „blisko monitorują sytuację” i pozostają „w ścisłej współpracy ze służbami”. Wszystkie pozostałe firmy również zapewniły o „pełnej kooperacji”.

Komisja Europejska podkreśliła jednocześnie, że ​​kontrole są pierwszym krokiem do zbadania sprawy możliwej zmowy między spółkami. Zaznaczyła jednak, że działania te nie oznaczają automatycznie winy firm i że nie przesądzają one o wyniku dochodzenia.

Gdyby jednak zarzuty się potwierdziły, za naruszenie unijnego prawa antymonopolowego spółkom grozi kara grzywny w wysokości 10 proc. ich rocznych przychodów z całej działalności. Oficjalne wyniki śledztwa mają zostać podane do wiadomości publicznej na początku 2024 roku.