Zanieczyszczenie powietrza a choroby 

Już w 2019 roku naukowcy ostrzegali ludzkość przed zagrożeniami przyszłości. Dziś, niecałe 3 lata później, ich najgorsze scenariusze zaczynają się spełniać…

Reklama

Według Lancet Commission on Pollution rok 2019 stał się najlepszym przykładem tego, jak zanieczyszczenia środowiska wpływają na zdrowie człowieka. Zanotowano wówczas, że było ono odpowiedzialne za śmierć ponad dziewięciu milionów osób.

Większość zgonów występowała w krajach o niskich bądź średnich dochodach, ale w rzeczywistości żadne państwo nie zdecydowało się na radykalne kroki, aby poradzić sobie z ogromnym problemem zdrowia publicznego.

Raport przygotowany wówczas przez naukowców był ostrzeżeniem: jeśli nie zaczniemy działać, ryzyko chorób i przedwczesnej śmierci znacznie wzrośnie. Dlaczego? Ponieważ zanikanie dzikiej przyrody i zmiany klimatyczne są z tym ściśle związane.

Aktualnie ponad 6,6 miliona przedwczesnych zgonów można zatem przypisać zanieczyszczeniu powietrza zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz – a liczby te rosną.

A zatem – jakie działania powinniśmy podjąć, aby temu zapobiec?

 

Zmiany klimatyczne - czy można je zatrzymać? 

Naukowcy zaznaczają, że właściwie wystarczy poradzić sobie z jednym problemem, aby wpłynąć pozytywnie na wszystkie inne zmiany klimatyczne, których doświadczamy. 

Jako pierwszą szansę dla przetrwania ludzkości wymieniają rezygnację z paliw kopalnianych. Emitują one bowiem mnóstwo zanieczyszczeń, w tym cząsteczki stałe i tlenki azotu, a także przyczyniają się do emisji węgla podczas spalania w pojazdach, kotłach czy elektrowniach. Rolę paliw kopalnianych powinna przejąć energia odnawialna.