Badacze z Uniwersytetu McGill w Montrealu w Kanadzie przeprowadzili szeroko zakrojoną metaanalizę danych dotyczących użytkowania smartfonów w latach 2014-2020. W badaniu wzięto pod uwagę 34 tys. uczestników z 24 krajów na każdym kontynencie, a wyniki opublikowano w czasopiśmie „Computers in Human Behavior”.

Reklama

Przeprowadziliśmy metaanalizę problematycznego korzystania ze smartfonów, skupiając się na młodych dorosłych. Problematyczne korzystanie ze smartfonów wzrosło na całym świecie w latach 2014-2020 i spodziewamy się, że ten trend się utrzyma – możemy przeczytać w artykule.

Uzależnienie od smartfonów - gdzie problem jest największy

Największy problem z tym zjawiskiem badacze odnotowali w Chinach, Arabii Saudyjskiej oraz Malezji. Pierwszą piątkę domykają zaś Brazylia i Korea Południowa. Na przeciwległym krańcu stawki znajdują się natomiast kolejno Nigeria, Belgia, Szwajcaria, Francja i Niemcy, które według analizy mają najniższy odsetek osób korzystających ze smartfonów w sposób problematyczny.

Badacze doszli do tych wniosków na podstawie analizy 81 raportów podsumowujących nawyki korzystania z telefonów wśród młodych dorosłych – średni wiek uczestników badania wynosił 28,8 lat. Raporty były oparte na tzw. Smartphone Addiction Scale (SAS) – Skali Uzależnienia od Smartfonów.

SAS jest najczęściej stosowaną miarą uzależnienia od tych urządzeń, która bierze pod uwagę takie czynniki jak zaburzenia życia codziennego, utrata kontroli czy objawy odstawienia związane z nadmiernym korzystaniem ze smartfonów. Naukowcy z Uniwersytetu McGill w oparciu o ten wskaźnik stworzyli następnie ranking krajów z najwyższym odsetkiem uzależnienia mierzonym w skali od 10 do 60.

Chiny – niechlubny zwycięzca rankingu – uzyskały 36,18 punktu, podczas gdy Niemcy – jedynie 18,44. Żaden inny kraj z zestawienia nie otrzymał mniej niż 20 punktów. Polska nie została uwzględniona w rankingu.

 

Uzależnienie od smartfonów - powody

Badacze podejrzewają, że możliwym wyjaśnieniem tak wyraźnych różnic mogą być odmienne normy społeczne oraz oczekiwania kulturowe dotyczące wagi utrzymywania regularnego kontaktu za pośrednictwem smartfonów.

Kraje, w których korzystanie z tych urządzeń jest najmniej problematyczne – Niemcy i Francja – są „indywidualistyczne i luźne kulturowo”, więc mogą nie podporządkować się takim normom.

Mamy nadzieję, że nasze wyniki pomogą naukowcom i politykom na całym świecie zapobiec skutkom problematycznego korzystania ze smartfonów – podsumowują badacze.