Smart city bez korków i smogu

Korki, rosnący poziom zanieczyszczeń smogiem, spalinami, śmieciami i ściekami, a także stale zwiększające się koszty życia oraz starzenie się społeczeństwa – to główne wyzwania, z którymi miasta muszą się mierzyć już teraz.

Reklama

A może być tylko gorzej, ponieważ każdy z powyższych problemów zostanie jedynie spotęgowany, gdy populacja osiągnie spodziewany w 2050 r. poziom niemal 10 mld.

Według analizy USWPS za trzy dekady w samej tylko Europie mieszkańcy aglomeracji będą stanowili 80 proc. ludności kontynentu. Na świecie tendencja ta jest bardzo zbliżona – w 2050 r. na obszarach metropolitalnych zamieszka prawie 70 proc. całej ludzkości – około 7 mld osób.

– Granice pomiędzy poszczególnymi metropoliami już teraz zanikają. Prawdopodobnie w przyszłości proces ten będzie tylko przybierał na sile także dzięki osobom, które choć wyprowadzają się za miasto w poszukiwaniu spokoju, przyrody i odpoczynku, to nadal oczekują usług, udogodnień i rozwiązań, które zapewnia im aglomeracja – przekonywał we wspomnianej analizie dr Krzysztof Głuc, ekspert kierunku zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS.

Na szczęście planiści, urbanistki, inżynierowie i architektki nie tylko dostrzegają wymienione problemy, ale też tworzą i wdrażają w życie nowe pomysły i koncepcje, które mają je rozwiązać.

Prym w wielu kwestiach dotyczących miast przyszłości wiedzie marka Hyundai.

 

Miasta przyszłości – transport i mobilność

Miasto przyszłości w wizji Hyundaia, fot. mat. prasowe Miasto przyszłości w wizji Hyundaia, fot. mat. prasowe

Transport miejski to kluczowy aspekt planowania przestrzeni metropolitalnej przyszłości i to właśnie na tym aspekcie skupiają się największe wysiłki ekspertów i ekspertek.

Rozładowanie korków, redukcja emisji spalin i zmniejszenie smogu, to największe wyzwania miejskie, które na dodatek wpisują się w globalne działania redukujące skutki kryzysu klimatycznego. 

„Rozwój nowych rozwiązań w zakresie transportu będzie zależny od polityki środowiskowej, ale także od stylu życia przyszłych mieszkańców. Ochrona środowiska będzie wymagać porzucenia paliw kopalnych, a nawet zmniejszenia użycia transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego, szczególnie szynowego, oraz rozbudowy infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych i rowerów”, przekonują autorzy raportu Polskie Miasta Przyszłości 2050.

W tym kontekście nieuniknione wydaje się więc odejście od prywatnych samochodów napędzanych benzyną na rzecz autonomicznych pojazdów elektrycznych, miejskiej komunikacji powietrznej, zeroemisyjnych pojazdów szynowych oraz zwiększenia przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.

Według raportu McKinsey & Company środki komunikacji powinny ponadto spełniać szereg kryteriów, na podstawie których można ocenić ich przyjazność dla miasta i mieszkańców. Są to dostępność infrastruktury, przystępność cenowa, wydajność, wygoda oraz bezpieczeństwo. Projekty Hyundaia spełniają wszystkie te kryteria.

Drony pasażerskie S-A1, fot. mat. prasowe Drony pasażerskie S-A1, fot. mat. prasowe

 

Przykładowo już teraz marka Hyundai inwestuje znaczne środki w trzy innowacyjne rozwiązania z zakresu transportu przyszłości: miejską mobilność powietrzną (UAM), pojazdy specjalnego przeznaczenia (PBV) oraz tzw. huby.

Do tej pierwszej kategorii zaliczane są drony pasażerskie typu S-A1, które docelowo mają stać się bezzałogowymi taksówkami pionowego startu i lądowania. Pojazdy te mogą przewozić pasażerów od 300 do 600 metrów nad ziemią na odległość nawet 100 km.

Wizualizacja hubu projektu Hyundaia, fot. mat. prasowe Wizualizacja hubu projektu Hyundaia, fot. mat. prasowe

Naziemne pojazdy specjalnego przeznaczenia będą z kolei zasilanymi energią słoneczną kapsułami o długości od 4 do 6 metrów. Ich zastosowanie wiąże się jednak nie tylko z transportem osób i dóbr. Hyundai przekonuje bowiem, że pojazdy te mogą być wykorzystywane także jako mobilne przestrzenie mieszkalne lub lokale usługowe np. kawiarnie.

Łącznikiem między UAM-i a PBV mają być natomiast huby, czyli naziemne porty, w których pasażerowie będą mogli przesiadać się z jednego typu pojazdów do drugiego. Same budynki w wizji koreańskiej marki można też przekształcić w dowolną przestrzeń użytkową np. w hub kulturalny, medyczny, edukacyjny etc.

Miasta przyszłości – energetyka, ekologia i zrównoważony rozwój

Wodór, czy to przyszłość energetyki?, fot. mat. prasowe Wodór, czy to przyszłość energetyki?, fot. mat. prasowe

W mieście przyszłości energia jest w stu procentach odnawialna i pozyskiwana z naturalnych i zrównoważonych źródeł – słońca, wiatru czy wodoru. Aktualnie najmniej powszechna i najsłabiej rozwinięta jest technologia pozyskiwania tego ostatniego, ale Hyundai również i w tym obszarze robi znaczące postępy.

Obecnie większość wodoru wytwarzana jest metodą ekstrakcji, w której wykorzystuje się gaz ziemny. Jest to najtańszy sposób, ale w rzeczywistości nie eliminuje on problemu emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też w sierpniu 2021 roku Hyundai ogłosił współpracę z Next Hydrogen Corporation w celu wspólnego opracowania systemu elektrolizy wody alkalicznej i zwiększenia opłacalnej produkcji czystego wodoru.

W wizji Hyundaia pierwiastek ten pozyskiwany metodą hydrolizy stanie się do 2040 r. podstawą branży transportowej i wielu innych sektorów gospodarki i będzie kluczowy w funkcjonowaniu miast przyszłości.

– Celem koncernu jest udostępnienie energii wodorowej wszystkim, wszystkiemu i wszędzie – czytamy na stronie Hyundaia.

Materiał powstał we współpracy z marką Hyundai.