Zanieczyszczenie plastikiem oceanów - najnowsze badania

Oceany i wszystkie wodne zwierzęta dosłownie toną w plastiku. Według najnowszych szacunków przedstawionych w raporcie czasopisma naukowego „Plos One” liczba pojedynczych śmieci wykonanych z tego tworzywa zwiększyła się z 16 bilionów pojedynczych kawałków w 2005 r. do 171 bilionów w 2019 r.! Autorzy raportu przewidują ponadto, że liczba ta może się nawet potroić (!) do 2040 r., jeśli ludzkość nie podejmie żadnych działań zapobiegawczych.

Reklama

Powyższe predykcje są wynikiem kompleksowej analizy dostępnych zapisów sięgających roku 1979 oraz najnowszych danych zbieranych podczas wypraw, których celem jest przeczesywanie mórz sieciami w poszukiwaniu plastikowych śmieci. Zebrane odpady są następnie liczone oraz uwzględniane w ogólnym modelu matematycznym. Ten na podstawie różnych zmiennych m.in. koncentracji plastiku na kilometr sześcienny wody oszacowuje konkretne liczby w skali globalnej.

W badanym przedziale czasowym największy wzrost ogólnej liczby plastikowych odpadów przypadł na lata 2005-2019. To właśnie w tym okresie według autorów nastąpił największy wzrost ogólnej produkcji tworzyw sztucznych. To z kolei zbiegło się w czasie z poluźnieniem międzynarodowej kontroli w ramach traktatów, mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, oraz z częściowym rozpadem cząsteczek plastiku obecnych w oceanach już wcześniej.

Jednorazowe odpady wykonane z tworzyw sztucznych takie jak butelki, opakowania, sieci wędkarskie etc. rozkładają się bowiem na mniejsze kawałki pod wpływem działania promieni słonecznych i degradacji mechanicznej. W ten sposób powstaje tzw. mikroplastik, który dostaje się do organizmów ryb, morskich ssaków, ptaków i utrzymuje się w wodzie. Każdą z tych dróg może następnie przeniknąć do płuc i krwioobiegu ludzi.

Autorzy twierdzą ponadto, że rozwiązań tego problemu należy szukać w globalnym zmniejszaniu ilości produkowanego i używanego plastiku, nie zaś w oczyszczaniu oceanów i recyklingu tworzyw sztucznych. Celem jest bowiem ograniczenie napływu odpadów.

ONZ podpisuje traktat o ochronie mórz i oceanów

Częściowym rozwiązaniem tej sytuacji może być traktat o ochronie bioróżnorodności mórz i oceanów, który po prawie dwudziestu latach planowania i negocjacji został podpisany przez państwa członkowskie ONZ na początku marca tego roku.

Porozumienie to kładzie podwaliny pod początek globalnej współpracy, mającej na celu walkę z zagrożeniami takim jak utrata różnorodności biologicznej mórz i oceanów, zanieczyszczenie i zmiany klimatu.

Ten historyczny dokument jest także ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest ochrona co najmniej 30 proc. obszarów oceanicznych do 2030 r. w ramach strategii ONZ znanej jako 30x30.