Finlandia - najszczęśliwszy kraj na Ziemi 2022 

Finlandia już od pięciu lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu NAJSZCZĘŚLIWSZYCH PAŃSTWA NA ŚWIECIE, który tworzony jest przez World Happiness Report. I choć mogłoby się wydawać, że uzyskanie tego tytułu nie należy do kategorii wielkich osiągnięć, w rzeczywistości można uznać je za ogromny zaszczyt. Dlaczego?

Reklama

Ponieważ analizy World Happiness Report opierają się przede wszystkim na opinii publicznej, a ta – jak wiemy – bywa różna.

Twórcy rankingu wykorzystują dane z globalnych badań udostępnionych w aż 156 krajach, a kluczowym pytaniem, na które odpowiadają respondenci, jest: „W skali od 0 do 10 jak oceniasz swoje życie?”.

Oczywiście nie chodzi przy tym o to, czy właśnie udało nam się wygrać pluszaka w wesołym miasteczku albo, czy uśmialiśmy się z filmu komediowego, który właśnie wszedł do lokalnego kina.

Raport próbuje dotrzeć do czegoś głębszego, pytając, czy dane osoby czują się ogólnie zadowolone z życia w miejscu, w którym aktualnie mieszkają. Co więcej, uwzględnia się przy tym dane z poprzednich lat. Jak to się stało zatem, że to właśnie Finlandia od pięciu lat nie znalazła żadnego konkurenta?

 

Dlaczego Finowie to najszczęśliwsi ludzie na świecie?

Finlandia, podobnie jak inne kraje nordyckie, przez lata pracowała nad stworzeniem społeczeństwa, które posiada infrastrukturę szczęścia.

Systemy społeczne w kraju wspierają demokratyczne rządy, prawa człowieka, nieustanny rozwój edukacji i opieka zdrowotna, która  - swoją drogą - jest  bezpłatna lub udostępniana za symboliczne opłaty.

- Prawdziwą miarą postępu jest szczęście ludzi. A szczęście naprawdę można zmierzyć, czego dowodem jest nasz ranking. Ludzie w Finlandii rozumieją, że zadowolenie i satysfakcja nie pojawiają się samoistnie. Muszą je zbudować, utrzymać kulturę oraz instytucje społeczne, które tworzą podstawę i ramy społeczności – czytamy w raporcie World Happiness Report.

Pod względem wartości szczęście fińskie związane jest przede wszystkim z zaufaniem i wolnością. Mieszkańcy Finlandii ufają sobie nawzajem, swoim urzędnikom publicznym i rządowi. Nie oznacza to jednak, że bezmyślnie słuchają władzy – zdarzają się nieporozumienia i sprzeciwy, ale debaty toczą się na bazie otwartości i przejrzystości.

Powtarzający się sukces Finlandii w World Happiness Report wynika z czynników, które pojawiają się również w innych raportach, indeksach i porównaniach międzynarodowych.

W chwili pisania tego tekstu, według różnych organizacji i sondaży, Finlandia jest najbardziej stabilnym i najmniej skorumpowanym krajem na świecie oraz przoduje pod względem wolności politycznej i obywatelskiej.

Kraj ten zajmuje drugie miejsce pod względem wolności prasy i równości płci, trzecie pod względem praw dziecka i czwarte pod względem edukacji.

I najważniejsze – Finlandia wciąż figuruje na pierwszym miejscu w Indeksie Zrównoważonego Rozwoju i Indeksie Równowagi między Życiem zawodowym. Jest również krajem UE, w którym ludzie pokładają największe zaufanie.

10 najszczęśliwszych państw na świecie 2022

Kto - oprócz Finlandii - pojawił się w pierwszej dziesiątce rankingu „Najszczęśliwszych miast na świecie 2022” World Happiness Report? Oto pełna lista: 

2. Dania

3. Islandia

4. Szwajcaria

5. Holandia

6. Luksemburg

7. Szwecja

8. Norwegia

9. Izrael

10. Nowa Zelandia