Metoda kanapki - na czym polega i czy jest skuteczna?

Krytyka nie jest łatwa – do zniesienia. Bo krytykowanie przychodzi ludziom znacznie łatwiej, ale krytykować też trzeba umieć. Dotychczas uważano, że najlepszym sposobem na przekazywanie nieprzyjemnych wiadomości jest metoda kanapki. Teraz jednak naukowcy stanowczo temu zaprzeczają.

Reklama

Metoda kanapki polega na przekazywaniu informacji w trzech etapach: pozytywny przekaz, negatywny przekaz, pozytywny przekaz. Jest to złota trójca, która rozpoczyna się i kończy na przyjemnościach, dzięki czemu nasz odbiorca ma przemyśleć swoje zachowanie, ale jednocześnie nie czuje żadnej obrazy - wizja wydaje się wspaniała.

Inny wniosek wysuwają jednak badania opublikowane na łamach Management Review Quarterly. Naukowcy stwierdzili, że metoda kanapki nie zawsze jest skuteczna ze względu na to, że człowiek ma tendencję do zapamiętywania JEDYNIE pozytywnych informacji. Co ciekawe, podobno negatywy są zapominane w bardzo krótkim czasie.

Metoda kanapki i skuteczność jej zastosowania

Problem tkwi w tym, jak człowiek kształtuje przekonania na swój temat. Przeceniamy swoje możliwości, bo chcemy wierzyć, że jesteśmy mądrzy, utalentowani czy po prostu dobrzy w swoim fachu, dlatego podświadomie szukamy sposobów na to, by czuć się lepiej we własnej skórze.

- Napięcie, które powstaje pomiędzy pożądanym obrazem siebie a rzeczywistym zachowaniem, jest często rozwiązywane poprzez manipulację przekonaniami lub percepcją, przywołując tym samym obraz idealnego siebie – piszą badacze w Management Review Quarterly.

Oznacza to, że wszelkie pozytywne informacje zyskują miano sacrum, natomiast wszelkie negatywy w naturalny sposób zostają stłumione a ostatecznie jakoś całkiem przypadkowo wyparowują nam z mózgu. W prostej kalkulacji można więc wysunąć wniosek, że tego typu krytyka nic nie zmieni w zachowaniu danej osoby.

 

Konstruktywna krytyka, czyli dlaczego warto chwalić

Oczywiście czasami krytyka jest potrzebna i nie ma w niej nic złego, o ile jest konstruktywna. Aby nasz rozmówca nie poczuł się gorszy we wszystkim, co robi, należy zwrócić uwagę na konkretne rzeczy, które powinien zmienić. Następnie warto odnieść się do nich za jakiś czas, na przykład za kilka tygodni, oceniając postępy lub ich brak.

Ważne jest jednak to, aby w międzyczasie zwracać uwagę na pozytywne strony osobowości naszego rozmówcy. Chwalmy go za to, co robi dobrze i nie dajmy mu zapomnieć, że jest wartościowy. Niektóre osoby przyjmują krytykę bardzo dotkliwie. Jedna mała uwaga przenosi się na wszystko, czym się zajmują.

Właśnie dlatego konstruktywna krytyka i pochwały są takie ważne – nie tylko wtedy, gdy chcemy budować właściwe relacje w pracy, ale też w rodzinie, związku czy przyjaźni.