Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Leeds wskazują, że w ciągu kilku ostatnich dekad himalajskie lodowce przeciętnie traciły lód dziesięć razy szybciej niż kiedykolwiek od czasu ich ostatniej ekspansji w trakcie tzw. Małej Epoki Lodowcowej, która miała miejsce 400-700 lat temu.

Reklama

Co więcej, zdaniem naukowców lodowce w Himalajach kurczą się w „wyjątkowo szybkim” tempie w porównaniu z podobnymi strukturami w innych częściach świata, a proces ten zagraża milionom ludzi w Azji.

 

Drastyczny spadek objętości

W raporcie opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports badacze zrekonstruowali łączną objętość himalajskich lodowców z czasów wspomnianej Małej Epoki Lodowcowej i porównali ją z obecną. Według kalkulacji zmniejszyła się ona o 40 proc. – z 28 tys. km kw. do 19,6 tys. km kw. Ponadto himalajskie lodowce straciły też od 390 do 586 km sześc. lodu, czyli tyle, ile obecnie znajduje się w Alpach, na Kaukazie i w Skandynawii. Łącznie. Procesy te przyczyniły się z kolei do podniesienia się poziomu oceanów na świecie o ok. 1-1,3 mm.

Nasze odkrycia wyraźnie pokazują, że lodowce himalajskie obecnie topnieją w tempie co najmniej dziesięciokrotnie wyższym niż średnie tempo w ostatnich stuleciach. To przyspieszenie tempa strat pojawiło się dopiero w ciągu ostatnich kilku dekad i zbiega się ze zmianami klimatycznymi wywołanymi przez człowieka – skomentował wyniki dr Jonathan Carrivick, jeden z głównych autorów raportu. 

Drastyczne zmiany dla setek milionów ludzi

W Himalajach znajduje się trzecie co do wielkości – po Antarktydzie i Arktyce – skupisko lodu lodowcowego na świecie, które często określane jest mianem „trzeciego bieguna”. To tam swoje źródła mają też jedne z największych rzek Azji – Brahmaputra, Indus i Ganges, które zaopatrują w wodę i energię setki milionów ludzi żyjących nad ich brzegami.

Mieszkańcy tego regionu już dostrzegają zmiany, które wykraczają poza wszystko, co można było obserwować do tej pory przez ostatnie wieki. Te badania są tylko najnowszym potwierdzeniem, że zmiany te nabierają tempa i będą miały znaczący wpływ na całe narody i regiony – podsumował współautor badań dr Simon Cook.