Raport klimatyczny UNESCO - najważniejsze lodowce stopnieją do 2050 r.

Kilimandżaro, Dolomity, Pireneje, a także Yellowstone i Yosemite – wszystkie te lodowce znikną z powierzchni Ziemi do 2050 r. bez względu na wysokość wzrostu średniej globalnej temperatury, alarmuje UNESCO w swoim najnowszym raporcie klimatycznym.

Reklama

Organizacja przewiduje też, że do 2100 r. aż połowa lodowców wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa może roztopić się bezpowrotnie. Część z nich ma jednak szansę przetrwać, ale tylko pod warunkiem, że uda się ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza (obecny wzrost wynosi 1,1 st. C).

Lodowce znajdujące się na liście UNESCO stanowią 10 proc. ogólnej liczby tego typu obiektów na świecie i według autorów raportu co roku tracą średnio 58 miliardów ton lodu. Liczba ta odpowiada rocznemu zażyciu wody przez Francję i Hiszpanię i bezpośrednio odpowiada za 5 proc. globalnego wzrostu poziomu mórz i oceanów.

Raport klimatyczny UNESCO a COP27 w Egipcie

Raport UNESCO ma dodatkowo zachęcić lokalne władze państw do skoncentrowania się na działaniach mających na celu zwiększenie ochrony lodowców i skupienie się na monitorowaniu ryzyka potencjalnych katastrof naturalnych w ich pobliżu. Ma też stanowić materiał do analizy dla podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie.

– Ten raport to wezwanie do działania. Tylko natychmiastowe zmniejszenie poziomu emisji CO2 może uratować lodowce i wyjątkową bioróżnorodność, która od nich zależy. COP27 będzie miał kluczową rolę w znalezieniu rozwiązania tego problemu. UNESCO jest zdeterminowane, by wspierać państwa w realizacji tego celu – powiedziała w oświadczeniu prasowym Audrey Azoulay, dyrektorka generalna UNESCO.

Oprócz drastycznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla UNESCO nawołuje także do utworzenia nowego międzynarodowego funduszu monitorowania i ochrony lodowców.

Fundusz ten wspierałby kompleksowe badania, promował sieci wymiany między wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz wdrażałby środki wczesnego ostrzegania i ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych” – dodają autorzy raportu.

– Gdy lodowce gwałtownie topnieją, wielu ludzi musi mierzyć się z niedoborami wody i wzrostem ryzyka katastrof naturalnych takich jak powodzie. […] Badanie to wskazuje na konieczność natychmiastowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć zmiany klimatyczne – podsumował dr Bruno Oberle, dyrektor generalny Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.