Polskie miasta od lat znajdują się w dość wysoko niechlubnych rankingach wskazujących poziom zanieczyszczenia powietrza. W tym roku niestety wskoczyły do ścisłej czołówki. W rankingu jakości powietrza opublikowanym 14 grudnia przez firmę IQAir Kraków znalazł się na szczycie listy miast, w których dobowe normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 zostały znacząco przekroczone. W szczytowych momentach ich zawartość była czterokrotnie większa niż dopuszczalna norma.

Reklama

 

Kraków zanieczyszczenie powietrza - 200 mikrogramów na metr sześcienny

Nieszkodliwa zawartość pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu wynosi odpowiednio 50 i 25 mikrogramów na metr sześcienny, tymczasem w Krakowie liczby te wyniosły 200 i 100 mikrogramów!

Przy tak przekroczonych normach IQAir klasyfikuje poziom zanieczyszczenia powietrza jako „niezdrowy” i zaleca noszenie masek, używanie oczyszczaczy powietrza i unikanie aktywności na zewnątrz. Szczególnie martwić powinna przekroczona norma PM2,5, ponieważ pyły tego rodzaju stanowią największe zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Władze Krakowa zareagowały na sytuację natychmiast, wprowadzając dnia 14 grudnia bezpłatny dostęp do komunikacji miejskiej dla wszystkich w obrębie miasta i jego okolic. Działania te przyniosły jednak umiarkowany skutek, ponieważ 15 grudnia Kraków wciąż znajduje się w pierwszej piątce najbardziej zanieczyszczonych miast.

Przed stolicą Małopolski znalazły się jedynie południowokoreański Inczon, poza tym Delhi oraz Hanoi. Na szczycie listy uplasowało się położone w Pakistanie miasto Lahore, gdzie stężenie pyłów PM2,5 wynosi 344 mikrogramy na metr sześcienny, a powietrze klasyfikowane jest jako „niebezpieczne”.

Poza Krakowem w pierwszej pięćdziesiątce znalazły się też inne polskie miasta - Wrocław, Warszawa i Poznań odpowiednio zajęły miejsca 25., 29. i 38.