W raporcie opublikowanym pod nazwą „Status of Coral Reefs of the World: 2020 report” wzięto pod lupę stan raf koralowych w 73 krajach na przestrzeni ostatnich 40 lat. Badania były przeprowadzane przez grupę trzystu naukowców, którzy dokonali ponad dwóch milionów indywidualnych obserwacji dna oceanicznego w przeszło dwunastu tysiącach miejsc występowania raf koralowych. Wnioski, do których doszli badacze, są przerażające.

Reklama

„Możemy odwrócić straty, ale musimy działać teraz”

Blisko 14 proc. światowej populacji koralowców wyginęło tylko od roku 2019 głównie ze względu na stale rosnące temperatury mórz i oceanów, ale także przełowienie, niezrównoważony i bezmyślny rozwój wybrzeży oraz stale spadającą jakość wód. A we wcześniejszych latach wcale nie było lepiej.

„Od 2009 roku straciliśmy więcej koralowców na całym świecie niż aktualnie pozostało ich żywych u wybrzeży Australii. Kończy nam się czas: możemy odwrócić straty, ale musimy działać teraz” – alarmuje Inger Andersen, dyrektorka wykonawcza Programu Środowiskowego ONZ.  

Zmiana klimatu jest największym zagrożeniem dla raf

Raport wskazuje, że w latach 2009-2018 wyginęło niemal 12 tys. kilometrów kwadratowych raf koralowych, głównie u wybrzeży Morza Czerwonego oraz na północnym Pacyfiku w okolicach Hawajów i Wysp Karolińskich. Z kolei Wielka Rafa Koralowa u wybrzeży Australii zmniejszyła się o ponad połowę na przestrzeni ostatnich trzech dekad.

„Te badania są najbardziej szczegółową analizą stanu raf koralowych na świecie, a wiadomości są mieszane. Istnieją wyraźnie niepokojące tendencje w kierunku utraty koralowców i możemy się spodziewać, że w miarę utrzymywania się ocieplenia klimatu ten trend się utrzyma. Jasnym przesłaniem jest natomiast to, że zmiana klimatu jest największym zagrożeniem dla raf na świecie i wszyscy musimy zrobić to, co do nas należy, pilnie ograniczając globalne emisje gazów cieplarnianych” – podsumował wnioski płynące z raportu Dr Paul Hardisty, dyrektor Australijskiego Instytutu Morskiego.

Istnienie raf koralowych jest krytyczne dla właściwego funkcjonowania ekosystemów oceanicznych, a próba ich uratowania będzie głównym tematem nadchodzących konferencji klimatycznych ONZ w Glasgow i Kunming.