Europejski Kongres Gospodarczy 2022 a wojna w Ukrainie 

Potępienie agresji i deklaracje wsparcia działań, które mogą powstrzymać dramatyczny bieg wypadków i pomóc Ukrainie i Ukraińcom w godzinach historycznej próby to nowa misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Reklama

- Sytuacja w Ukrainie wymaga z tej perspektywy odpowiedniej analizy i wdrożenia realnych działań pomocowych w trakcie wojny i po jej zakończeniu - wyjaśniają organizatorzy, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie zdecydowali się na zmianę tegorocznej agendy. 

- Wsparcie dla Ukrainy, scenariusze przyszłości i konkretne propozycje działań znajdą swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w programie, stając się głównym nurtem Kongresu. Nawiązujemy współpracę ze środowiskami, instytucjami i osobami wspierającymi Ukrainę w tym trudnym czasie. Chcemy włączyć się w szeroki nurt wsparcia Ukrainy z całym swoim doświadczeniem i wiedzą, wykorzystując możliwości techniczno-organizacyjne i instrumentarium znaczącej na polskim rynku grupy medialnej wyspecjalizowanej w ważnych obszarach gospodarki. Środowisko Europejskiego Kongresu Gospodarczego – w to ani przez chwilę nie wątpiliśmy – podziela nasze odczucia i deklaruje chęć działania. - czytamy w komunikacie prasowym EKG 2022. 

#StandforUkraine - polski biznes wspiera Ukrainę 

Czego zatem możemy spodziewać się po tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym? 

- Poprzez słowa, postawy i fakty skłaniajmy decydentów w regionie, w Europie i na świecie, by - z wykorzystaniem nadzwyczajnych środków - wywarli jak najszybciej zdecydowaną presję na agresora. Naszym celem jest nie tylko odpowiednie umiejscowienie wsparcia dla Ukrainy w programie tegorocznego Kongresu, ale doprowadzenie do działań, które będą realną pomocą teraz i w przyszłości. Chcemy stymulować przedstawicieli wszystkich szczebli administracji państwowej i samorządowej do podejmowania właściwych kroków i umożliwić im dialog między sobą i zainteresowanymi podmiotami - wyjaśniają dalej organizatorzy, deklarując zaangażowanie w pomoc Ukrainie nie tylko tu i teraz, ale również w przyszłości. 

- Zachęcamy zatem wszystkich – przedsiębiorców, inwestorów, firmy w różny sposób związane z Ukrainą, młody polski biznes, organizacje gospodarcze, samorządy, ekspertów i doradców, by dzielili się z nami pomysłami, jak skutecznie pomóc Ukrainie – tu we wspólnej Europie i teraz – w najbliższych, być może najcięższych tygodniach. 

Organizatorzy podkreślają, że są otwarci na wszelkie sugestie dotyczące działań związanych z nową misją EKG - #StandforUkraine, które można zgłaszać przez formularz na stronie: www.eecpoland.eu.

- Deklarujemy zaangażowanie tu i teraz, ale także długofalowo, wpisując wsparcie dla Ukrainy w misję Kongresu. Zapraszamy do współpracy i liczymy na szczególną aktywność w wyjątkowym czasie.  Myśląc o skuteczności i trafieniu w realne potrzeby współpracować będziemy z tymi, którzy takie działania realizują wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie - podsumowują organizatorzy EKG 2022. 

Zapraszamy do rejestrowania się na tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie EKG 2022. 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.