ER - najmniej zbadana grupa krwi 

Przeciętny człowiek zapytany o grupy krwi bez mrugnięcia okiem wymieni A,B i 0, ewentualnie uzupełniając wypowiedź o czynniki RH+ i RH-. Okazuje się, że grup krwi jest znacznie więcej.

Reklama

Naukowcy z Bristolu przeprowadzili ostatnio badania nad Er - 44. znaną grupą krwi, a ich wyniki są rewolucyjne. Lekarze mają nadzieję, że nowe informacje na ten temat pomogą w wykrywaniu i leczeniu niezgodności krwi, a także niektórych rzadkich chorób, szczególnie u płodów i noworodków.

Er to rzadka grupa krwi, na którą naukowcy natrafili już 40 lat temu. Przez lata wiedza na temat Er była poszerzana, a badaczom już w 1988 roku udało się zidentyfikować różne warianty tej grupy krwi, dla której wprowadzono specjalne oznaczenia: Era, Erb i Er3.

 

Nowe technologie a badania medyczne nad ER

W ostatnich badaniach naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu i NHS Blood and Transplant, korzystając z najnowocześniejszych technik sekwencjonowania DNA i edycji genów, zidentyfikowali białko o nazwie Piezo1 jako marker grupy krwi Er. Sam Piezo1 był już wcześniej znany i wiadomo, że jest istotnym czynnikiem zarówno w zdrowiu, jak i podczas choroby.

- Badania są doskonałym przykładem tego, jak nowe technologie mogą łączyć się z bardziej tradycyjnym podejściem, aby znaleźć odpowiedzi na pytania, na które jeszcze nie tak dawno nie dało się odpowiedzieć - komentował współautor badań, dr Tim Satchwell, starszy pracownik naukowy w uniwersyteckiej szkole biochemii.

Wyniki są o tyle rewolucyjne, że mogą pomóc lekarzom zapewnić jeszcze lepszą opiekę osobom z rzadkimi grupami krwi. Otrzymanie niezgodnej krwi, czy przez dawcę, transfuzję krwi czy nawet między ciężarną matką a płodem, może być bardzo niebezpieczne.

Teraz, gdy białko, określane również jako antygen, zostało zidentyfikowane i oficjalnie powiązane z Er, lekarze mogą wcześnie wykryć ten rzadki typ i uniknąć komplikacji zdrowotnych.

- To odkrycie pokazuje, że nawet po wszystkich dotychczas przeprowadzonych badaniach, prosta czerwona krwinka wciąż może nas zaskoczyć – wyznał w komunikacie prasowym uniwersytety dr Ash Toye, profesor biologii komórki i dyrektor Jednostki Badań nad Krwią i Transplantacją NIHR.

Kolejne warianty grupy krwi ER

Autorzy wspomnianego badania przeprowadzili szczegółową analizę krwi z grupy Er, zawierającej te jak dotąd mniej znane antygeny, u13 pacjentów. Wyniki testu pozwoliły na zidentyfikowanie jeszcze dwóch wariantów tej rzadkiej grupy: Er4 i Er5.

Co ciekawe, ten ostatni występuje w większości wśród ludności afrykańskiej. Naukowcy mają podejrzenia, że obecność antygenów z Er5 może dawać pewną przewagę w kontakcie np. z malarią.