Spośród dziesięciu największych corocznych deszczów meteorów tylko dwa wykazują się intensywnością ponad 100 obserwowalnych obiektów na godzinę: grudniowe Geminidy i styczniowe Kwadrantydy. Szczyt aktywności tych ostatnich przypada w roku 2022 na poniedziałek i wtorek 3 i 4 stycznia.

Reklama

Pierwszy deszcz meteorytów 2022 r.

Kwadrantydy to najprawdopodobniej resztki komety C/1490 Y1, która uległa zderzeniu z inną kometą. W wyniku tego wydarzenia powstał niezwykle aktywny zbiór mniejszych odłamków poruszający się z prędkością 41 tys. km/h. Na niebie można je dojrzeć na początku każdego roku kalendarzowego – w 2022 r. w dniach 1-7 stycznia.

Głównym wyzwaniem w obserwowaniu Kwadrantydów jest dostrzeżenie ich w bardzo krótkim czasie, gdy są najbardziej ruchliwe – okres osiągania przez nie szczytowej aktywności wynosi około 12 godzin, a późniejszy spadek – około 4 godziny. Ponadto na różnych półkulach Ziemi Kwadrantydy mogą być dostrzegalne w różnej liczbie i intensywności.

Deszcz meteorytów 2022 r. – gdzie i kiedy można je zaobserwować

W Polsce Kwadrantydy będą najlepiej dostrzegalne w poniedziałek 3 stycznia 2022 r. o godzinie 22:00. W tym czasie będzie można zaobserwować od 60 do nawet 120 meteorytów na godzinę. Z reguły widać je na całym niebie, więc nie trzeba wypatrywać ich w jakimś konkretnym miejscu. Dla pewności można natomiast podeprzeć się mapą nieba lub mobilnymi aplikacjami dla astronomów, które pomogą zlokalizować Gwiazdozbiór Wolarza – miejsce „wypływania” Kwadrantydów.  

Ze względu na ich liczebność i aktywność, do obserwacji Kwadrantydów nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Najważniejsze jednak, by znaleźć miejsce możliwie jak najmniej zanieczyszczone światłem miejskim, które może ograniczyć widoczność nawet trzykrotnie.

Zdecydowanie najlepsze warunki do obserwowania Kwadrantydów będą mieć jednak mieszkańcy Azji.