Nowe badania opublikowane w "European Sociological Review", zatytułowane  "The plateauing of cognitive ability among top earners" analizują, czy istnieje korelacja między ilorazem inteligencji, a wysokością wynagrodzenia. Okazuje się - wbrew przekonaniom niektórych, że najzamożniejsze osoby w społeczeństwie niekoniecznie cechują się najwyższą inteligencją.

Reklama

Najbogatsi ludzie – wskazówki jak osiągnąć sukces

Wielu z nas uważa, że bogaci ludzie osiągnęli wielki majątek dzięki swoim niesamowitym zdolnościom i niebywałej inteligencji. Chętnie korzystamy z ich rad na to, jak odnieść sukces, zainwestować pieniądze, a nawet jak być szczęśliwym. Okazuje się jednak, że nie zawsze bogactwo idzie w parze z inteligencją.

 

Czy ludzie bogaci są inteligentni? Nowe badania

Wspomniane badania wykazały, że w rzeczywistości inteligencja ludzi bogatych jest przeciętna.  Badacze sprawdzili ścieżki zawodowe prawie 60 tysięcy mężczyzn w wieku około 40. roku życia. Sprawdzono 11-letnią dokumentację związaną z pozycją na rynku pracy każdego z uczestników badania. Obserwowano również zachowania poznawcze, wartości pochodzące z aktywności fizycznej oraz psychologicznej. Porównano również zarobki i prestiż pracy.

Na podstawie takiej próby wysnuli wniosek, że inteligencja ma znaczenie w odnoszeniu sukcesów zawodowych, ale tylko do momentu, kiedy zarabiamy nie więcej niż 60 tysięcy euro rocznie.

Jest to próg, po którego przekroczeniu iloraz inteligencji nie odgrywa głównej roli w osiąganiu wysokich wynagrodzeń.

 

Najbogatsi ludzie świata a inteligencja

Badania pokazały też że osoby najbogatsze odznaczają się niższą inteligencją niż ci, którzy zarabiają trochę mniej od nich. Zatem jak to się dzieje, że potrafią dorobić się tak ogromnego majątku?

Zdaniem badaczy, podczas gdy inteligencja może pomóc nam osiągać coraz wyższe stanowiska, niekoniecznie jest potrzebna tym, którzy stoją na czele hierarchii.

Jednocześnie autorzy badania przyznają, że miało ono ograniczony charakter, szczególnie ze względu na brak różnorodności w próbie. Ograniczenie analizy tylko do mężczyzn sprawia, że trudno jest przełożyć wyniki na szerszą populację, a autorzy zachęcają do dalszych badań w tym zakresie.

 

Elon Musk - IQ 

Jednocześnie warto dodać, że z doniesień zagranicznych mediów wynika, że Elon Musk ma IQ na poziomie 155. Jeśli byłaby to prawda (nigdy nie podano na to żadnych dowodów), amerykański miliarder klasyfikowałby się jako geniusz. 

Średnie IQ światowej populacji wynosi mniej niż 130, ale dla intelektualni giganci, tacy jak Stephen Hawking czy Albert Einstein, posiadali iloraz inteligencji na poziomie 160. 

Warto również dodać, że inteligencja to złożona cecha, której nie można określić ilościowo za pomocą jednej liczby ani testu.