Turyści to ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie byli. Podróżujący natomiast to ci, którzy nie wiedzą, dokąd zmierzają. 

Reklama