„Amazonia Europy” to zakrojone na olbrzymią skalę przedsięwzięcie ekologiczne, którego celem jest ochrona jednych z największych na świecie mokradeł rozciągających się wzdłuż rzek Dunaj, Mura i Drava. Bezcenne ekosystemy znajdują się w przybrzeżnym pasie zieleni o długości 700 kilometrów leżącym na terytoriach pięciu europejskich krajów: Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgier i Serbii.

Reklama

Bezcenny krajobraz rzeczny

Łącznie jest to teren o powierzchni niemal miliona hektarów porośnięty unikatową roślinnością i zamieszkały przez rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt m.in. największą populację orła bielika w Europie, rybitwę białoczelną, bociana czarnego, bobra czy sterleta. Teraz cały ten obszar zyskał status rezerwatu biosfery UNESCO i zostanie objęty ścisłą ochroną instytucji.

Jest to najcenniejszy połączony krajobraz rzeczny w Europie Środkowej, który spokojnie można porównywać z Amazonią – powiedział Arno Mohl, koordynator projektu z ramienia WWF.

Ponadnarodowa współpraca

Pomyślne zakończenie projektu jest wynikiem ponad dekady połączonych wysiłków ministrów środowiska wspomnianych krajów i lokalnych aktywistów. Pierwsze porozumienie zawarto między Chorwacją i Węgrami jeszcze w 2009 roku. Dwa lata później dołączyły do niego Serbia, Słowenia i Austria. Następnie na przestrzeni lat 2012-2019 każdy z krajów kolejno uzyskiwał status chronionego rezerwatu przyrody na swoim odcinku rzecznym aż do teraz, gdy cała „Amazonia Europy” trafiła pod ścisłą kuratelę UNESCO.

Każdy z pięciu zaangażowanych krajów udowadnia, że ochrona przyrody może przekraczać granice państw z korzyścią dla wszystkich. W kontekście obecnego kryzysu klimatycznego i masowego wymierania gatunków ochrona ostatnich obszarów przyrodniczych stała się kwestią naszego przetrwania – stwierdził Arno Mohl.

Stworzenie rezerwatu biosfery Mura-Drava-Dunaj jest elementem unijnego Zielonego Nowego Ładu, którego celem jest objęcie ścisłą ochroną instytucjonalną 30 proc. europejskich terenów lądowych i morskich do roku 2030. Jest to o tyle istotne, że według danych WWF około 90 proc. terasy rzecznej Europy zostało zniszczone w wyniku działalności człowieka.