Na temat wiszących ogrodów Semiramidy z Babilonu od wieków krąży wiele legend. Choć uznawane są za siódmy cud starożytnego świata, żaden z badaczy jak dotąd nie udowodnił ich istnienia. Nie jest również pewne, kim była tytułowa Semiramida, ani czy ogrody znajdowały się na terenie Babilonu. Co zatem wiemy na temat najbardziej tajemniczych, a zaraz najbardziej spektakularnych ogrodów wszech czasów?

Reklama

Wiszące ogrody królowej Semiramidy – co wiemy o legendarnym cudzie starożytności?

Nie jest do końca jasne, dlaczego zostały nazwane imieniem Semiramidy – legendarnej królowej babilońskiej z podań i legend bliskowschodnich. Istnieje teoria mówiąca o tym, że Amytis, czyli żona króla Nabuchodonozora II, była nazywana również Semiramidą.

Jak wynika z zapisków historycznych z okresu Herodota ( V w. p.n.e), wiszące ogrody tworzyło siedem tarasów o wymiarach 5m na 1,5m. Dach każdego z poszczególnych poziomów był izolowany smołą i powłoką ołowianą, aby uniknąć powodzi lub zalania. Wijące i pnące rośliny zakrywały mury pałacu, z którego zwisały, co dawało efekt zawieszenia ogrodów w powietrzu.

Dowodem na istnienie starożytnego cudu świata są wspomniane zapiski z V w. p.n.e, a także późniejsze z I w. p.n.e. Co więcej, wykopaliska przeprowadzone przez Roberta Koldeweya, archeologa żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, potwierdziły obecność pałacu Nabuchodonozora II wraz ze specjalną konstrukcją tarasów i studni.

Ruiny antycznego Babilonu - Mezopotamia / Wikimedia Commons Ruiny antycznego Babilonu - Mezopotamia / Wikimedia Commons

 

Znalezione studnie stanowią bardzo mocny dowód na istnienie wiszących ogrodów, bowiem posadzona na tarasach roślinność wymagała dostarczania odpowiedniej ilości wody. Skonstruowano zatem systemy kanałów i drenów, dzięki którym rośliny były stale nawadniane wodą z rzeki Eufrat.

Jednak to nadal tylko teoria, którą kilka lat temu próbowała obalić historyczka z Uniwersytetu Oxforda, dr Stephanie Dalley. Ekspertka uważał, że ogrody Semiramidy nigdy nie istniały w Babilonie i że zostały wybudowane przez innego władcę.

Zdaniem badaczki wiszące ogrody rozpościerały się blisko 500 km na północ od Babilonu, w Niniwie i zostały wybudowane przez asyryjskiego władcę Sennacheryba.

Dr Stephanie Dalley twierdzi również, że grunt otaczający Babilon był zbyt płaski, by dostarczać wodę do wiszących ogrodów.

Czy wiszące ogrody królowej Semiramidy istniały naprawdę? / Getty Images Czy wiszące ogrody królowej Semiramidy istniały naprawdę? / Getty Images

 

Wiszące ogrody Semiramidy - innowacja architektury 

Wiszące ogrody Semiramidy zostały okrzyknięte jednym siedmiu cudów świata starożytnego ze względu na swoją innowacyjność. W czasach Nabuchodonozora II budowla wykonana z kamieni ciosowych, o stropach zrobionych z palonych cegieł, tak masywnych, że z pewnością utrzymywały duże ciężary, była czymś naprawdę niesamowitym.

Czy istniały naprawdę? Eksperci co do tego nie mają żądnych wątpliwości. Nie potrafią natomiast ustalić, kto tak naprawdę był ich fundatorem i gdzie dokładnie się znajdowały. Słynne ogrody zostały prawdopodobnie zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi w I wieku p.n.e.