Włoska opera – nowa kandydatka Włoch na listę UNESCO

Już jakiś czas temu słyszeliśmy spekulacje na temat tego, czy włoskie espresso będzie godnym reprezentantem Włoch na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. I choć rdzenni mieszkańcy państwa stali murem za jego wyjątkowością, ostatecznie wybrano zupełnie nową kandydaturę.

Reklama

29 marca 2022 Rada Dyrektorów Włoskiej Komisji Narodowej UNESCO podjęła decyzję o tym, aby zatwierdzić kandydaturę „sztuki włoskiego śpiewu operowego” – i nie powinno nas to dziwić.

Historia włoskiej sztuki operowej sięga XVII wieku. Wówczas była ona popularna jedynie na terenie środkowych Włoch, jednak po czasie rozprzestrzeniła się na teren całego państwa, porywając tłumy wysokimi sopranami, mocnymi basami i melancholijnym altem. I tak śpiew operowy zyskał popularność w całej Europie – i nie tylko.

- Sztuka śpiewu operowego pełniła historyczną funkcję integracji społeczeństwa poprzez dzielenie się umiejętnościami muzycznymi i literackimi. Siła zawsze tkwiła w śpiewakach - twierdzą członkowie Rady Dyrektorów Włoskiej Komisji Narodowej ds. UNESCO.

Czy włoska opera pojawi się na liście UNESCO? Tego dowiemy się w 2023 roku, kiedy Międzynarodowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO rozpocznie swoje tradycyjne obrady.

 

Gospodarcze i kulturowe zaangażowanie Włoch

W tym roku Włochy uczestniczą także w międzynarodowym projekcie "Tradycyjne nawadnianie w Europie: wiedza, technika i organizacja", którego liderem jest Austria, a w którym biorą udział także Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia i Szwajcaria.

Ponadto państwo, obok Albanii, Andory, Chorwacji, Francji, Luksemburga, Rumunii i Hiszpanii, uczestniczy w rozszerzaniu kandydatury "Transhumance - sezonowe wypasanie zwierząt gospodarskich".