WARSZAWA: Wystawa "Origin" Przenikania_1 w Centrum Giełdowym - spotkanie sztuki i biznesu 

Główną ideą cyklu wystaw Przenikania jest promowanie polskiej sztuki współczesnej oraz otwarcie furtki do świata biznesu w celu uzyskania nowych pól dla sztuki.

Reklama

Marta Czyż - kuratorka pierwszej wystawy "Origin" Przenikania_1, postanowiła zestawić obrazy Magdaleny Głodek z pracami Magdaleny Abakanowicz.

W ten sposób chce ukazać dwie rożne generacje i dwie różne historie, zarówno na zasadzie podobieństw, jak i kontrastów. Ważniejszym elementem tego pokazu staje się wymiana energii, jaka pomiędzy nimi zachodzi.

Spotkanie dzieł klasyczki polskiej sztuki współczesnej - Magdaleny Abakanowicz i Magdaleny Głodek - artystki młodego pokolenia nie jest przypadkiem. Różne, a jednak “przenikające się” dzieła twórczyń prowokują do zadawania pytań o kondycję człowieka we współczesnym świecie widzianej z perspektywy dwóch artystek i dwóch pokoleń.

Na wystawie zobaczymy pracę Magdaleny Abakanowicz pt. “Femme”, która po raz pierwszy była zaprezentowana na Międzynarodowej Wystawie Światowej Sztuki Współczesnej NordArt 2022 w Pawilonie Polskim oraz dzieło Magdaleny Abakanowicz z prywatnej kolekcji pt. „Virility”, do tej pory publicznie nieprezentowane.

Wystawa Wystawa

Nawiązaniem do powyższych dzieł będą prace z cyklu "Origin" Magdaleny Głodek, których głównym przesłaniem jest niejako powrót do źródeł, który możliwy jest dzięki płóciennej kompozycji nawiązującej do zakorzenionych w każdym człowieku wzorców. Głodek w swoich pracach zadaje niekończące się pytania i stara się odnaleźć na nie odpowiedzi. 

Za organizacją wystawy "Origin" Przenikanie_1 w Centrum Giełdowym stoi działający od 2020 roku Kolektyw Artystyczny, obecnie w trakcie przekształcenia w Fundację Sztuki Współczesnej Femikolektyw - niezależną instytucję typu non-profit działającą na polu kultury i sztuki. Wierzą, że sztuka łączy a nie dzieli, dlatego celem jest promocja polskiej sztuki współczesnej. Organizują warsztaty i projekty, które przyczyniają się do rozwoju sztuki współczesnej. Pomagają artystkom i artystom zdobyć wiedzę i doświadczenie w obszarach potrzebnych do istnienia na rynku sztuki.

W ramach swojej działalności Femikolektyw organizuje lub współorganizuje wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, a także warsztaty i projekty skierowane do szerokiej publiczności. Współpracują z kuratorkami i kuratorami.

Celem Femikolektyw ’u są również działania na rzecz tworzenia kręgu filantropów, kolekcjonerów, mecenasów, którzy mogą pomagać w rozwoju artystycznym polskim Twórczyniom i Twórcom. Stwarzają możliwości do wymiany doświadczeń i wiedzy między kolekcjonerami sztuki, doradcami i innymi uczestnikami rynku sztuki.

Pierwsza wystawa z cyklu Przenikania - "Origin" trwać będzie od 10 do 21 maja 2023 roku w kompleksie „Centrum Giełdowe” przy ulicy Książęcej 4. Magdalena Abakanowicz

ur. 20.06.1930, Falenty - zm. 20.04.2017, Warszawa 

Magdalena Abakanowicz urodziła się 20 czerwca 1930 roku w Falentach pod Warszawą. W 1954 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. 

W latach 60-tych XX wieku zaczęła tworzyć trójwymiarowe, monumentalne formy zwane “Abakanami”. Kolejne lata poświęciła na tworzenie ogromnych cykli rzeźb figuratywnych i niefiguratywnych z płótna i żywic, zwane “Przemianami”. W latach 1990-91 Na zaproszenie władz Paryża w sprawie powiększenia Wielkiej Osi Paryża projektuje Arboreal Architecture, swoją koncepcję nowoczesnego, ekologicznego miasta, w którym budynki o organicznych kształtach są wertykalnymi ogrodami. Tworzy „Brązowy tłum”, grupę 36 figurek.

Przez kolejne lata jej kariera międzynarodowa jeszcze bardziej się rozwija. Tworzy m.in.: „Przestrzeń nieznanego wzrostu” – w Europe Parkas (Litwa, 1998-99), „Space of Stone” - Grounds For Sculpture (Hamilton, New Jersey, 2003), „20 Big Figures” - Muzeum Sztuki Uniwersytetu Princeton.

Była profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1965 - 1990) oraz profesorem wizytującym na UCLA (1984). Zmarła 20 kwietnia 2017 w Warszawie

 

Magdalena Głodek

ur. 4.05.1983, Otwock

Magdalena Głodek pracownię malarstwa ukończyła pod kierunkiem prof. Czesława Pius Ciapało w Studium Plastycznym Collage w Warszawie. Przez kilka lat sama wypracowała warsztat oraz własną technikę, którą obecnie rozwija i doskonali.

Ilustratorka i malarka. Tworzy abstrakcje i figuracje w ramach czterech cykli Przenikanie (od 2018), Punkt Widzenia (od 2020), Zmiana (od 2021), Origin (od 2022). W swoich pracach wykorzystuje ograniczoną paletę kolorystyczną. W swojej autorskiej technice do farb często dodaje drobnoziarnisty piasek. Głodek wybiera estetyczne formy uważając, że piękna powierzchowność prac przykuwa wzrok, aby skłonić do zatrzymania i odszukania podskórnego przekazu. Większość jej prac jest zamawiana przez prywatnych kolekcjonerów w Polsce i za granicą. Współpracuje z wybranymi organizatorami rynku sztuki w Polsce i za granicą.

Zrealizowała szereg wystaw w Polsce i za granicą, m.in.:

1.      „Origin/Alberte” hotel Alberte, Paryż 2023

2.     „RM58 Recykling Art” Warsaw Home 2022

3.     „Ulotność” wystawa w przestrzeni miejskiej ul. Nowy Świat 29, Warszawa 2022

4.     „15 historii” Defabryka 2019

5.     Gdel & Friends w ramach „Nocy Muzeów” 2019 Wawa Design 2017

 

Mecenasi:

New Solutions Factor 

Centrum Giełdowe S.A.

Sponsorzy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja Kierunkowskaz

Natoni

Impel Group

Eleport

Patrnerzy:

Hackett Hamilton

Deli3 Kuchnia i Wino

Catering Aleje 3

Soda Stream

Dictador Columbian Aged Rum

Organizator wydarzenia:

Don't Worry

Kuratorzy cyklu Przenikanie:

Marta Czyż

dr. Krystyna Łuczak- Surówka

prof.dr.hab. Jan Wiktor Sienkiewicz 

Partner merytoryczny:

Femikolektyw we współpracy z zespołem kuratorskim.