"Puste Ramy" w polskich muzeach

Jak pokazać to, czego już nie ma? „Puste Ramy” to nowa inicjatywa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której zadaniem ma być uświadomienie społeczeństwa jak duże rozmiary miały straty wojenne poniesione przez Polskę w dziedzinie kultury po drugiej wojnie światowej. O jakiej skali zatem mówimy?

Reklama

Kilkaset tysięcy – tyle dzieł sztuki - według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zaginęło w wyniku II wojny światowej. Chodzi jednak nie tylko o zbiory muzealne, ale także kolekcje prywatne czy kościelne. Znaczna część z nich została zniszczona, część wywieziona poza granice naszego kraju. Straty polskie muzea już w 1942 roku wyliczały na 50 proc. stanu sprzed wojny. Kolejne lata konfliktu znacznie poszerzyły te dane. Powojenne ekspertyzy wykazywały, że zniszczono lub zrabowano ponad 516 tys. dzieł sztuki. Wyceniano je wówczas na kilkadziesiąt miliardów dolarów.

I tak oto w najbliższym czasie na ścianach najważniejszych muzeów w Polsce pojawią się puste ramy, które – jak pisze Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, przyczynią się do popularyzacji tej tematyki, a w dalszej perspektywie być może do rozpoznania i odnalezienia niektórych zaginionych dzieł.

– Organizowany wraz z muzeami z całej Polski projekt „Puste ramy” ma za zadanie przybliżyć i uwrażliwić społeczeństwo w kwestii strat dóbr kultury poniesionych przez państwo polskie w wyniku działań wojennych. Popularyzacja tej tematyki, szczególnie poprzez prezentację wizerunków utraconych obiektów, może przyczynić się do ich rozpoznania i odnalezienia – sprawić, by puste ramy i gabloty ponownie zapełniły się dziełami sztuki – pisze o projekcie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotr Gliński.

WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃSK: Muzea w Polsce pokażą to, co utracone 

„Puste ramy” pojawią się w kilkunastu muzeach w Polsce:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Zamek Królewski na Wawelu
Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Książąt Czartoryskich
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Lublinie
Muzeum Zamkowe w Malborku
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Śląskie w Katowicach
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Toruniu