„Rzeczywistość” Jacka Malczewskiego sprzedana!

Aukcja „Rzeczywistości” odbyła się zgodnie z zapowiedzią wieczorem 8 grudnia w warszawskiej siedzibie Desy Unicum. Dzieło Malczewskiego licytowano jako szóste w kolejności w tzw. „trybie warunkowym”.

Reklama

Oznacza to, że obraz zostanie wydany kupcowi dopiero wtedy, gdy zakończy się postępowanie prokuratorskie, a status prawny obiektu zostanie ustalony. Do tego czasu praca pozostanie w depozycie domu aukcyjnego.

Mimo to zgodnie z przewidywaniami Desy, „Rzeczywistość” Malczewskiego okazała się najdroższym dziełem sztuki kiedykolwiek sprzedanym w Polsce. Wraz z opłatami aukcyjnymi nowy właściciel zapłaci za obraz 20,4 mln złotych!

Kontrowersje wokół „Rzeczywistości” Malczewskiego

Przypomnijmy, „Rzeczywistość” Jacka Malczewskiego była w ostatnich tygodniach przedmiotem dużych kontrowersji prawnych. Zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzieło prawdopodobnie zostało wywiezione z Polski nielegalnie w latach 50. XX w.

Z tego powodu obraz został pod koniec listopada zabezpieczony przez organy ścigania i wywieziony z siedziby DESA Unicum. Przedstawiciele domu aukcyjnego mieli zostać poinformowani o nieuregulowanym statusie prawnym obrazu jeszcze w lutym 2022 roku.

– Było to w czasie, gdy obraz znajdował się wciąż za granicą, w nieustalonym dokładnie miejscu, zaś ministerstwo gromadziło dane na jego temat. Ministerstwo zwróciło się także do Domu Aukcyjnego DESA Unicum o udostępnienie uzyskanych informacji dotyczących proweniencji obrazu w celu przyczynienia się do wyjaśnienia jego losów. Jednakże od tego momentu Dom Aukcyjny DESA Unicum zaprzestał kontaktów z Ministerstwem w tej sprawie – mówiła Anna Pawłowska-Pojawa w rozmowie z PAP.

Do momentu odnalezienia płótna na przełomie 2021-22 roku, „Rzeczywistość” znajdowała się w bliżej nieokreślonym miejscu. Po raz ostatni publicznie widziana była w 1926 r. na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, później słuch po niej zaginął na niemal sto lat. Obraz odnaleziono dopiero w ukrytej, prywatnej kolekcji polsko-niemieckiej rodziny.

„Rzeczywistość” pod względem istotności dla polskiej kultury i sztuki stawiana jest w jednym szeregu ze „StańczykiemJana Matejki oraz „StańczykiemLeona Wyczółkowskiego. O wybitności dzieła Malczewskiego świadczy przede wszystkim kompozycja obrazu, oparta na wymieszanych ze sobą prywatnych wątkach z życia twórcy z elementami religijnymi, symbolicznymi i historycznymi.