Bezcenne dzieło Wojciecha Fangora w willi Janówek

Powszechnie uważa się, że plafon namalowany w willi Janówek był jednym z pierwszych tworów wielkoformatowych Wojciecha Fangora. Dzieło powstało w 1943 roku, co oznacza, że artysta miał wówczas zaledwie 21 lat. Z tego powodu Mazowiecki Konserwator Zabytków, Jakub Lewicki uznał je za wymagające szczególnej ochrony.

Reklama

W 2020 roku „Plejady” Wojciecha Fangora została wpisane w rejestr Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ). W dalszej perspektywie malowidła miały zostać odrestaurowane i odpowiednio zabezpieczone. 

Na cel odnowy malowideł uzyskano środki z budżetu państwa, które określa się na kwotę ponad 240 tysięcy złotych.

 

"Plejady" Wojciecha Fangora - prace konserwatorskie nad freskami

Zanim rozpoczęto prace konserwatorskie i restauratorskie, plafon poddany został szczegółowej dokumentacji fotograficznej w świetle dziennym, ultrafioletowym oraz czerwonym. Dopiero po tym etapie nastąpiły badania laboratoryjne próbek, które pobrano z warstwy malarskiej i zaprawy.

W pierwszym etapie odnawiania dzieło zostało dokładnie oczyszczone z powierzchownych zabrudzeń, a wszelkie odklejające się łuski przymocowano z powrotem do podłoża.

Po czasie okazało się jednak, że ze względu na degradację niektórych belek stropu, który pełni funkcję podłoża nośnego plafonów, niezbędne jest ich wzmocnienie. Konserwatorzy zadbali jednak o to, by prace te przebiegły bez uszczerbku na samych polichromiach. Na czas ich trwania „Plejady” zostały zabezpieczone specjalną tkaniną.

 

Ogród botanicznym PAN w Powsinie - nowa atrakcja dla miłośników Wojciecha Fangora

Dziś przedstawiciele MWKZ dumnie przedstawiają rezultaty prac konserwatorskich.

- Dzięki pracom malowidła odzyskały dawny blask. W czasie ich trwania, między innymi, usunięto wtórne przemalowania oraz uzupełniono ubytki. Jest to nieoceniony zysk dla polskiego dziedzictwa kultury – czytamy koncie MWKZ na Facebooku.

 

Odnowione "Plejady” Wojciecha Fangora możemy oglądać w czasie wycieczek do Ogrodu Botanicznego w Powsinie, gdzie znajduje się właśnie willa Janówek.