Gdy u kresu naszych dni staniemy przed Bogiem, żeby osądził nasze życie, Bóg zapyta: "Gdzie twoje rany?", zbyt wielu z nas odpowie: "Nie mam żadnych ran". A wtedy Bóg zapyta: "Więc nie znalazłeś nic, o co warto walczyć?". 

Reklama